et ru en
Меню

Minu Eesti keelebarjäärita

Projekt „Minu Eesti keelebabrjäärita“ kestusega 01.03.-30.11.2021 oli toetatud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi poolt. Projekt on ellu viidud MTÜ "Veeda Vaheaeg Võrumaal" abil Pille Kulbergi näol.
Narva Pähklimäe Gümnaasiumi keele- ja integratsiooniprojekt "Minu Eesti keelebarjäärita" oli suunatud õpilastele vanuses 11 kuni 17 eluaastani. Õpilaste enda arvates saaksid nemad kõige paremini eesti keele selgeks sõpradega suhtlemise kaudu ja keeleoskuse praktilise rakendamise korral. 
 
Projekti eesmärgiks oli sihtrühma keelebarjääri ületamine elavas suhtlemises,tutvumine eesti kultuuri ja traditsoonidega. Projekti teiseks tähtsaks aspektiks oli edaspidise koostöö arendamine Vastselina Gümnaasiumi, Parksepa Keskkooli ja Tartu Kivilinna Kooliga.
 
Projekti peamiseks eesmärgiks oli eesti keele praktika korraldamine vene emakeelega noortele ja keelebarjääri ületamine eesti lahketes peredes elava suhlemise kaudu, eestikeelse keskkonna loomine, eestikeelsete sõprade leidmine, eestikeelne suhtlus vabas õhkkonaas ning õppes edaspidiseks motivatsiooniks Eestisse elama jäämiseks, õppimiseks, töötamiseks, tulevaste aktiivsete ühiskonnaliikmete kasvatamine ja eduka Eesti tuleviku loomine.
 
Projekt eeldas rääkimise osaoskuse arendamist ja sõnavara laiendamist. MTÜ "Veeda Vaheaeg Võrumaal" on korraldanud keeleõppe eesti peredes, kus õpilased elasid ja õppisid eesti keelt keelekandjate seas. Rääkides  eesti keelt õppisid projekti osalejad tundma ennast kindlamalt, ületama keeleõppe raskusi, leidma tuge ja innustust, saama ausat tagasisidet ja tunnustust.
Projekti teiseks eesmärgiks oli tutvumine eesti kultuuri ja traditsioonidega.
Kolmandaks eesmärgiks oli koolidevahelise koostöö loomine ning arendamine. Kõik eesmärgid olid edukalt saavutatud.
 
Projekti autor on Olga Žukova.
 
Projekti osalejad Narva Pähklimäe Gümnaasiumist:
1. Julia Golovan 
2. Jaroslava Gavrikova
3. Sofja Vinogradova
4. Tatjana Komysheva
5. Ksenia Malkova
6. Juliana Timofejeva
7. Jekaterina Tihhonova
8. Alisa Zareckaia
9. Jelizaveta Kapralova
10. Milena Jakovenko
11. Polina Baranova
12. Anastassia Berestova
13. Diana Pavlova
14. Anfisa Anufrieva
15. Vladislav Vassilevitš
16. Ilja Ostapenko
17. Sofiya Semishkur
18. Anfisa Jakovleva
19. Julija Ohrimenko
20. Artjom Antipin
21. Albert Bers
22. Sofia Zarra
23. Evelina Marcenkiviciute
24. Julia Sozonkova
25. Ksenia Saltun
26. Anna Potapova
27. MIroslava Yaschenko
28. Angelina Burjakova
29. Sofia Vissarionova
30. Nadezda Klimanova 
31. Polina Volkova
 
Narva Pähklimäe Gümnaasium 75024357 Pähklimäe 3, 20605 Narva
Telefon: 356 9820, 581 74100, 585 18140 E-post: mail@pahklimae.edu.ee
Narva Pähklimäe Gümnaasium