et ru en
Меню

Расписание экзаменов

Eksamiperiood põhikooli lõpetamiseks ja tasemetööde ajad 2023./2024. õppeaastal

 

Käskkiri 2024. a lõpueksamite komisjonide moodustamise kohta

 

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

 

Lõpueksam

Eksami toimumisaeg

 

B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) 

20. mai 2024.a

 

B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) 

20. mai – 22. mai 2024.a

 

Matemaatika (kirjalik) 

6. juuni 2024.a

 

Vene keel (kirjalik) 

12. juuni 2024.a

 

Bioloogia (kirjalik) 

12. juuni 2024.a

 

Keemia (kirjalik) 

12. juuni 2024.a

 

Füüsika (kirjalik) 

12. juuni 2024.a

 

Geograafia (kirjalik) 

12. juuni 2024.a

 

Ajalugu (kirjalik) 

12. juuni 2024.a

 

Ühiskonnaõpetus (kirjalik) 

12. juuni 2024.a

 

Inglise keel võõrkeelena (kirjalik) 

12. juuni 2024.a

 

Inglise keel võõrkeelena (suuline) 

12. juuni -14. juuni 2024.a

 

 

 

 

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

 

 

Tasemetöö õppeaine ja vorm

Eksami toimumisaeg

 

4. klass

 

Eesti/vene keel (kirjalik)

20.-22. september 2023. a

 

Loodusõpetus (kirjalik)

25. 27. september 2023.a

 

A1-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik ja suuline)

2.-5. oktoober 2023.a

 

Matemaatika (kirjalik)

12. -13. oktoober, 16.-17. oktoober 2023.a

 

7. klass

 

Eesti/vene keel (kirjalik)

18.-20. september 2023. a

 

Loodusõpetus (kirjalik)

27.-29. september 2023.a

 

A2-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik ja suuline)

5.-6. oktoober, 9.-11. oktoober 2023.a

 

Matemaatika (kirjalik)

17.-20. oktoober 2023.a

 

III kooliastme tasemetööd

 

A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik)

31. oktoober 2023. a

 

A2-keeletasemel inglise keel (suuline)

31. oktoober- 3. november, 6. november 2023. a

 


 

est
Narva Pähklimäe Kool 75024357 Pähklimäe 3, 20605 Narva
Telefon: 356 9820, 581 74100, 585 18140 E-post: mail@pahklimae.edu.ee
Narva Pähklimäe Kool