et ru en
Menüü

Õppematerjalid

Matemaatika 
Matemaatika olümpiaadid
Matemaatika ülesanded Nupuvere kodulehel
 
Eesti keel
EFANT
Eesti-Vene-Eesti sõnastik
Eesti keele süntesaator
FiloSoft
Keeleveeb (tasuta Interneti sõnastikud)
[EVS] Eesti-vene sõnaraamat
 
Õppematerjalid, metoodika, õpetamine
WIRIS - veebipõhine arvutialgebra süsteem
HITSA
Koolielu
eKool
Tartu Ülikool Teaduskool
Õpetajate leht
Lobzik - tööõpetus
Loodusõpetus ja geograafia 
 
Õppekeskkonnad
Õppekeskkond MIKSIKE
Hariduse Virtuaalkeskkond
 
Riigiasutused
Eesti Hariduse Infosüsteem
Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus
Eesti Haridusministeerium
Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium
Riigi Teataja - elektrooniline andmekogu
ERIK Registrite ja Infosüsteemide Keskus
ESTLEX õigusinfosüsteem
The Estonian Ministry of Economic Affairs
The Estonian Ministry of Finance
Estonian Statistical Board
Estonian Institute of Future Research
The World Bank Group (Maailma pank)
 
Entsüklopeediad, näitused, muuseumid, galerii
Narva muuseum
Wikipeedia - vaba entsüklopeedia
Eesti kirjandusmuuseum
 
Sõnastikud ja tõlgid
Tõlk "Prompts online"
Google Translate
Eesti-Vene-Eesti sõnastik
 
Education
European Schoolnet
Global Learning and Observations to Benefit the Environment (GLOBE)
ISE - Information System in Education
Institute of Baltic Studies
Üldhariduskoolide koduleheküljed (Neti kataloog)
 
Ettevõtlus
Eesti Junior Achievement
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
Narva Ärinõuandla Sihtasutus
CV online
 
Kaardid
Wikimapia
Google Maps
Regio interaktiivne Eesti kaart
Eesti Atlas
Narva interaktiivne kaart
 
Muud
Lasteabi nõuandetelefoni teenus 
Riigiportaal
Narva Jäätmekäitluskeskus
Piletilevi.ee
Bussireisid. Sõiduplaanid
Edelaraudtee
Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut
Ilmategija Internetis
Ilm Eestis. Ilm maailmas
Omniva
1188 infoabi
Hinnavaatlus
Metrosert AS
Narva ametlik veebilehekülg
Narvaleht.eu
Gazeta.ee
Ida-Virumaa kalender. Maakonna üritused
Kelle IP?
 
Otsingusüsteem (eesti keeles)
www.ee
Eesti ekspress
Neti
Delfi
 
Infootsing elektroonilistes andmebaasides
Raamatukogusõnastik
EMS - Eesti märksõnastik (vaba juurdepääsuga)
Google Adwords (vaba juurdepääsuga)
E-kataloog ESTER
Eesti artiklite bibliograafiline andmebaas ISE
DSpace
Eesti Teadusportaal ETIS
Digiteeritud eesti ajalehed DEA
RR digitaalarhiiv DIGAR
Riiklikud registrid ja andmebaasid (Teabeportaal ja e-riigi portaal)
ESTLEX - õigusinfosüsteem (seadused vene keeles)
Eesti Statistikaameti andmebaasid
Eesti Keele Instituut (Keelenõuanne)
Eesti Kirjandusmuuseumi andmebaasid
Eesti Kirjandusmuuseum
 
Eesti kultuurilooline veeb
Eesti ajakirjanduse analüütiline bibliograafia
EEVA - Eesti vanema kirjanduse digitaalne tekstikogu
Keeleveeb (tasuta Interneti sõnastikud)
Estonica
Narva Pähklimäe Kool 75024357 Pähklimäe 3, 20605 Narva
Telefon: 356 9820, 581 74100, 585 18140 E-post: mail@pahklimae.edu.ee
Narva Pähklimäe Kool