et ru en
Menüü

Tööpakkumised

Narva Pähklimäe Gümnaasiumi tööpakkumine 2018/2019.õa on olemas järgmine vakantne koht: 

 

Inglise keele õpetaja - täiskoormus põhikooli-ja gümnaasiumiastmes (äraoleva töötaja asendamise ajaks alates 02.01.2019) C1-tasemel eesti keele oskus
 
Kasuks tuleb: erialane töökogemus haridusasutuses 
 

Nõutav kvalifikatsioon:  
Magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ja õpetajakutse (haridusministri 29.08.2013. a määrus nr 30 § 3)
 

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid: 
CV (koos läbitud täiendkoolituste loeteluga), isikut tõendava dokumendi koopia, avaldus direktori nimele (eesti keeles), eesti keele tasemeeksami tunnistuse koopia, haridust ja teaduskraadi kinnitava dokumendi koopia, konkursist osavõtja poolt oluliseks peetavad muud materjalid.

 

Dokumendid esitada hiljemalt 17. detsembril 2018. a   gümnaasiumi kantseleisse tööpäeviti kella 8.00-st kuni 15.00-ni või saata tavapostiga    (Narva Pähklimäe Gümnaasium, Pähklimäe 3, 20605, Narva) või e-posti teel aadressile direktor@pahklimae.edu.ee (märgusõnaga "Konkurss") 

 

Lisainformatsioon: tel 356 9829

Nimetus Suurus Fail lisatud
455,1 KB 09.10.2018
224,6 KB 03.12.2018
Narva Pähklimäe Gümnaasium 75024357 Pähklimäe 3, 20605 Narva
Telefon: 356 9820, 581 74100, 585 18140 E-post: mail@pahklimae.edu.ee
Narva Pähklimäe Gümnaasium