et ru en
Menüü

Tööpakkumised

Narva Pähklimäe Kooli tööpakkumine
2023/2024. õa on olemas järgmine vakantne koht:


Muusikaõpetaja – 0.625 ametikohta (15 kontakttundi nädalas)
Tööle asumise aeg: 25.09.2023. a
Nõutav kvalifikatsioon:
Haridus- ja teadusministri  29.08.2013 määruse nr 30 § 3 ja § 4 alusel.
Eesti keele valdamise vastavus kehtestatud nõuetele Vabariigi Valitsuse 20.06.2011
määruse nr 84 § 8 alusel.


Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:
1) Avaldus direktori nimele
2) CV
3) Isikut tõendava dokumendi koopia
4) Kvalifikatsiooninõudeid tõendavate dokumentide koopiad
5) Eesti keele tasemeeksami tunnistuse koopia
Dokumente ootame kuni  24.09.2023  e-postiga  direktor@pahklimae.edu.ee
(märgusõnaga „Konkurss") või aadressil Pähklimäe tn 3, 20605 Narva


Lisainfo:
tel 356 9829, 356 9839

Narva Pähklimäe Kool 75024357 Pähklimäe 3, 20605 Narva
Telefon: 356 9820, 581 74100, 585 18140 E-post: mail@pahklimae.edu.ee
Narva Pähklimäe Kool