et ru en
Menüü

Tööpakkumised

Narva Pähklimäe Gümnaasiumi tööpakkumine
2019/2020.õa on olemas järgmine vakantne koht (alates 01.09.2019. a): 
 
  • Eripedagoog (täiskoormus) - eesti keele oskus B2 tasemel
  • Abiõpetaja HEV-õpilaste toetamisel (täiskoormus) - eesti keele oskus B2 tasemel
  • Eesti keele õpetaja põhikooli- ja gümnaasiumiastmes (täiskoormus), s.h ülesanne on juhtida ja tulemuslikult ellu viia gümnaasiumi projekte
  • Inglise keele õpetaja põhikooli- ja gümnaasiumiastmes (täiskoormus) - äraoleva töötaja asendamise ajaks - eesti keele oskus C1 tasemel
  • Muusikaõpetaja põhikooli-  ja gümnaasiumiastmes (täiskoormus), s.h õpetamine keelekümblusklassis eesti keeles - eesti keele oskus C1 tasemel

 

Kasuks tuleb: erialane töökogemus haridusasutuses 
 
Nõutav kvalifikatsioon:  
Magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ja õpetajakutse (haridusministri 29.08.2013. a määrus nr 30 § 3, § 4)
 
Kandideerimiseks vajalikud dokumendid
Avaldus, CV, isikut tõendava dokumendi ja kvalifikatsiooninõudeid tõendavate dokumentide koopiad esitada hiljemalt 25. juuniks 2019. a gümnaasiumi kantseleisse tööpäeviti kella 8.00-st kuni 15.00-ni või saata tavapostiga (Narva Pähklimäe Gümnaasium, Pähklimäe 3, 20605, Narva) või e-posti teel aadressile direktor@pahklimae.edu.ee (märgusõnaga „Konkurss"). 
 
Lisainformatsioon
tel 356 9829, 356 9839
Nimetus Suurus Fail lisatud
455,1 KB 09.10.2018
Narva Pähklimäe Gümnaasium 75024357 Pähklimäe 3, 20605 Narva
Telefon: 356 9820, 581 74100, 585 18140 E-post: mail@pahklimae.edu.ee
Narva Pähklimäe Gümnaasium