et ru en
Menüü

Tööpakkumised

Narva Pähklimäe Gümnaasiumi tööpakkumine
2020/2021.õa on olemas järgmine vakantne koht: 
 
Eesti keele ja inimesõpetuse õpetaja põhikooli-ja gümnaasiumiastmes (täiskoormus)
Tööle asumise aeg: koheselt
Kasuks tuleb: erialane töökogemus haridusasutuses 
Nõutav kvalifikatsioon
Magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ja õpetajakutse (Haridus- ja teadusministri 29.08.2013. a määrus nr 30 § 3 lg 1)
Eesti keele riigikeele valdamise vastavus kehtestatud nõuetele Vabariigi Valitsuse 20.06.2011. a määrus nr 84 § 9 lg 7 – C1 tasemel
 
Kandideerimiseks vajalikud dokumendid esitada hiljemalt 30. septembriks 2020. a gümnaasiumi kantseleisse tööpäeviti kella 09.00-st kuni 15.00-ni või saata tavapostiga (Narva Pähklimäe Gümnaasium, Pähklimäe 3, 20605, Narva) või e-posti teel aadressile direktor@pahklimae.edu.ee (märgusõnaga „Konkurss"):
1) Avaldus direktori nimele (eesti keeles)
2) CV
3) Isikut tõendava dokumendi koopia 
4) Kvalifikatsiooninõudeid tõendavate dokumentide koopiad (s.h eesti keele riigikeele tasemeeksami tunnistuse koopia)
 
Lisainformatsioon: 
tel 356 9829, 356 9839
Nimetus Suurus Fail lisatud
455,1 KB 09.10.2018
Narva Pähklimäe Gümnaasium 75024357 Pähklimäe 3, 20605 Narva
Telefon: 356 9820, 581 74100, 585 18140 E-post: mail@pahklimae.edu.ee
Narva Pähklimäe Gümnaasium