et ru en
Menüü

Tööpakkumised

Narva Pähklimäe Gümnaasiumi tööpakkumine

2020/2021.õa on olemas järgmine vakantne koht: 

 

  • Vene keele ja kirjanduse õpetaja põhikooli- ja gümnaasiumiastmes – täiskoormus
  • Matemaatikaõpetaja põhikooli- ja gümnaasiumiastmes – täiskoormus

 

Tööle asumise aeg: 01.09.2020. a

Kasuks tuleb: erialane töökogemus haridusasutuses

Nõutav kvalifikatsioon

Kvalifikatsiooni vastavus kehtestatud nõuetele Haridus- ja Teadusministri 29.08.2013. a määrus nr 30 §3

Eesti keele riigikeele valdamise vastavus kehtestatud nõuetele Vabariigi Valitsuse 20.06.2011. a määrus nr 84 §8

 

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid esitada hiljemalt 09. juuniks 2020. a   gümnaasiumi kantseleisse tööpäeviti kella 8.00-st kuni 15.00-ni või saata tavapostiga (Narva Pähklimäe Gümnaasium, Pähklimäe 3, 20605, Narva) või e-posti teel aadressile direktor@pahklimae.edu.ee  (märgusõnaga „Konkurss"):

1) Avaldus direktori nimele (eesti keeles)

2) CV

3) Isikut tõendava dokumendi koopia

4) Kvalifikatsiooninõudeid tõendavate dokumentide koopiad (s.h eesti keele riigikeele tasemeeksami tunnistuse koopia)

 

Lisainfo

tel 356 9829, 356 9839

Nimetus Suurus Fail lisatud
455,1 KB 09.10.2018
Narva Pähklimäe Gümnaasium 75024357 Pähklimäe 3, 20605 Narva
Telefon: 356 9820, 581 74100, 585 18140 E-post: mail@pahklimae.edu.ee
Narva Pähklimäe Gümnaasium