et ru en
Menüü

Tööpakkumised

Narva Pähklimäe Gümnaasiumi tööpakkumine
2020/2021.õa on olemas järgmine vakantne koht: 
 

 

Logopeed täiskoormus (ajutiselt äraoleva töötaja asendamise ajaks)
Tööle asumise aeg: jaanuar 2021. a 
Kasuks tuleb: erialane töökogemus haridusasutuses 
Nõutav kvalifikatsioon
Logopeedi kvalifikatsiooninõuded on erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või logopeedi kutse. (Haridus- ja teadusministri 29.08.2013. a määrus nr 30 § 4 lg 1)
Eesti keele riigikeele valdamise vastavus kehtestatud nõuetele Vabariigi Valitsuse 20.06.2011. a määrus nr 84 § 8 lg 6 – B2 tasemel
 
Kandideerimiseks vajalikud dokumendid esitada hiljemalt 11. detsembriks 2020. a gümnaasiumi kantseleisse tööpäeviti kella 09.00-st kuni 15.00-ni või saata tavapostiga (Narva Pähklimäe Gümnaasium, Pähklimäe 3, 20605, Narva) või e-posti teel aadressile direktor@pahklimae.edu.ee (märgusõnaga „Konkurss"):
1) Avaldus direktori nimele (eesti keeles)
2) CV
3) Isikut tõendava dokumendi koopia 
4) Kvalifikatsiooninõudeid tõendavate dokumentide koopiad (s.h eesti keele riigikeele tasemeeksami tunnistuse koopia)
 
Lisainformatsioon
tel 356 9829, 356 9839
 
Nimetus Suurus Fail lisatud
455,1 KB 09.10.2018
Narva Pähklimäe Gümnaasium 75024357 Pähklimäe 3, 20605 Narva
Telefon: 356 9820, 581 74100, 585 18140 E-post: mail@pahklimae.edu.ee
Narva Pähklimäe Gümnaasium