et ru en
Menüü

Toitlustamine

Menüü (npg.edupage.org/menu)

Koolimenüü 11.10.-22.10.2021

 

 

Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis" Sotsiaalministri 15.01.2008.a määrus nr 8

Narva linna munitsipaalkoolide õpilaste koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord, Vastu võetud 15.03.2007 nr 9 

Narva linna munitsipaalkoolide õpilaste koolilõuna tegeliku maksumuse kehtestamine
Toitlustamise kord 

 

Toitlustamise teenuseid pakub

OÜ Mann Grupp 

reg nr 10797040

Aleksander Puškini 23-63, Narva

Kontaktandmed: 359 2794, info@manngrupp.ee

www.manngrupp.ee

 

Koordinaatorid

Nadežda Bojetskaja nadezda.bojetskaja@pahklimae.edu.ee
tel 356 9831
Tervisekabinet
tel 356 9833 tervisekabinet@pahklimae.edu.ee

 

Koolisöökla (ruum 113) asub esimesel korrusel tervisekabineti juures

 

NB! 1.-12. klassi õpilased saavad süüa TASUTA.

 

Toitlustamine E-R

I-XII klassi õpilased saadav süüa TASUTA

• söögivahetund 09.45-10.00 - 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.e, 2.a, 2.b, 2.c, 2. d, 2.e, 4.a (õpilaste istekohad)

• söögivahetund 10.45-11.00 - 3.a, 3.b, 3.c, 3.R, 3.e, 4.b, 4.c, 4.d, 4.e, 4 ü, 5.a, 5.b, 5.e, 5.ü (õpilaste istekohad)
• söögivahetund 11.45-12.00 - 5.c, 6.a, 6.b, 6.c, 6.d, 7.a, 7.b, 7.c, 7.d, 7.e, 8.e, 9. e (õpilaste istekohad)
• söögivahetund 12.45-13.05 - 8.a, 8.b, 8.c, 8.d, 8. r, 9.a, 9.b, 9.c, 9. r (õpilaste istekohad)
• söögivahetund 13.50-14.10 - 10.a, 11.a, 12.a (õpilaste istekohad)

 

Alus: Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis
Koolilõuna pakutakse esimese vahetuse õpilastele mitte varem kui pärast teise õppetunni lõppemist, soovitatavalt pärast kolmanda või neljanda õppetunni lõppemist.

  

Toitlustamise monitooring 2016-2017

 

Kasuks  

Narva Pähklimäe Gümnaasium 75024357 Pähklimäe 3, 20605 Narva
Telefon: 356 9820, 581 74100, 585 18140 E-post: mail@pahklimae.edu.ee
Narva Pähklimäe Gümnaasium