et ru en
Menüü

Raamatukogu

Kooliraamatukogude töökorralduse alused

 

Raamatukogu on avatud tööpäevadel 8.00-16.30 (ruum 221, asub teisel korrusel)
Raamatukoguhoidja on Jelena Aleksejeva (jelena.aleksejeva@pahklimae.edu.ee)
tel: 356 9826

 

Raamatukogu põhiülesanne on vastavalt kooli eripärale õpilaste ja õpetajate varustamine õppe- ja kasvatustööks ning enesearendamiseks vajaliku kirjandusega, audiovisuaalsete ja muude infokandjatega, nende säilitamine ja kättesaadavaks tegemine, õpilaste iseseisva õpitöö oskuste ja lugemishuvi arendamine. Raamatukogu ülesanded täpsustatakse iga kooli põhimääruses.

Raamatukogul on eraldi ruumid lugemissaali, raamatuhoidla ning õpikute säilitamise jaoks.

 

 

 

 

Narva Pähklimäe Kool 75024357 Pähklimäe 3, 20605 Narva
Telefon: 356 9820, 581 74100, 585 18140 E-post: mail@pahklimae.edu.ee
Narva Pähklimäe Kool