et ru en
Menüü

Õpilasesindus

Kooli õpilasesindus V-XII kl 2018.-2019. õa  

Õpilasesinduse plaan 2017/2018. õa 

Õpilasesinduse põhimäärus 


Õpilasesinduse tegevuse eesmärkideks on 

  • õpilasühisuse vastutuse tõstmine koolikohustuste täitmisel ja õpilaste huvide ja seaduslike õiguste kaitse 
  • abi koolielu organiseerimisel, kooli traditsioonide järgimine ja nende arendamine 
  • õpilastevahelise ning õpetajate ja kooli juhtkonnaga viisaka suhtlemise ja korrektse käitumise kujundamine, probleemsete situatsioonide lahendamisele kaasaaitamine 
  • koostöö teiste organisatsioonidega 
  • eneserealiseerimise võimaluse andmine aktiivsetele õpilastele 
  • kindlustada õpilasesinduse arengus järjepidevus 

 

Narva Pähklimäe Gümnaasium 75024357 Pähklimäe 3, 20605 Narva
Telefon: 356 9820, 581 74100, 585 18140 E-post: mail@pahklimae.edu.ee
Narva Pähklimäe Gümnaasium