et ru en
Menüü

Õpilasesindus

Õpilasesinduse põhimäärus 

Narva Pähklimäe Kool õpilasesinduse tegevuste plaan 2023/2024.õa

 

Õpilasesinduse koosseis
Nikita Gavrilov   (9.с klass) - õpilasesinduse esimees
Aleksandra Dehant (9.d klass) - õpilasesinduse aseesimees
Polina Tširkunova  (9.c klass) - õpilasesinduse aseesimees
Maksim Šilkin (8.a klass), Alina Toropina (9.d klass) - protokollija


1.-3. klassi õpilased -29 õpilast

4.-6. klassi õpilased - 32 õpilast

7.-9. klassi õpilased- 27 õpilast

 

 

 

 

Õpilasesinduse kontaktandmed 

opilasesindus@pahklimae.edu.ee

 

Õpilasesinduse tegevuse eesmärkideks on 

  • õpilasühisuse vastutuse tõstmine koolikohustuste täitmisel ja õpilaste huvide ja seaduslike õiguste kaitse 

  • abi koolielu organiseerimisel, kooli traditsioonide järgimine ja nende arendamine 

  • õpilastevahelise ning õpetajate ja kooli juhtkonnaga viisaka suhtlemise ja korrektse käitumise kujundamine, probleemsete situatsioonide lahendamisele kaasaaitamine 

  • koostöö teiste organisatsioonidega 

  • eneserealiseerimise võimaluse andmine aktiivsetele õpilastele 

  • kindlustada õpilasesinduse arengus järjepidevus


 

 
Narva Pähklimäe Kool 75024357 Pähklimäe 3, 20605 Narva
Telefon: 356 9820, 581 74100, 585 18140 E-post: mail@pahklimae.edu.ee
Narva Pähklimäe Kool