et ru en
Menüü

Õpilasesindus

Õpilasesinduse põhimäärus 

Narva Pähklimäe Gümnaasiumi õpilasesinduse tegevuste plaan 2022/2023.õa

 

 

Õpilasesinduse koosseis
Mihhail Boborenko (12.klass) - õpilasesinduse esimees
Valeria Tarlõkova (12.klass) - õpilasesinduse aseesimees
Polina Tširkunova  (8.c klass) - õpilasesinduse aseesimees
 Nikita Gavrilov (8.c klass) - protokollija

1.-3. klassi õpilased - 35 õpilast

4.-6. klassi õpilased - 37 õpilast

7.-9. klassi õpilased- 29 õpilast

10.-12. klassi õpilased - 10 õpilast

 

 

 

Õpilasesinduse kontaktandmed 

opilasesindus@pahklimae.edu.ee

 

Õpilasesinduse tegevuse eesmärkideks on 

  • õpilasühisuse vastutuse tõstmine koolikohustuste täitmisel ja õpilaste huvide ja seaduslike õiguste kaitse 
  • abi koolielu organiseerimisel, kooli traditsioonide järgimine ja nende arendamine 
  • õpilastevahelise ning õpetajate ja kooli juhtkonnaga viisaka suhtlemise ja korrektse käitumise kujundamine, probleemsete situatsioonide lahendamisele kaasaaitamine 
  • koostöö teiste organisatsioonidega 
  • eneserealiseerimise võimaluse andmine aktiivsetele õpilastele 
  • kindlustada õpilasesinduse arengus järjepidevus 

 

 

 
 
 
Narva Pähklimäe Gümnaasium 75024357 Pähklimäe 3, 20605 Narva
Telefon: 356 9820, 581 74100, 585 18140 E-post: mail@pahklimae.edu.ee
Narva Pähklimäe Gümnaasium