et ru en
Menüü

Hoolekogu

Narva munitsipaalkoolide hoolekogude moodustamise ja töö kord 

Narva Linnavolikogu esindajate nimetamine munitsipaalkoolide hoolekogudesse

Narva Pähklimäe Gümnaasiumi hoolekogu moodustamine 

 

Narva Pähklimäe Kool hoolekogu tegevuste plaan 2022/2023.õa

 

 

Hoolekogu koosseis 

Tatjana Ganyukova - hoolekogu esimees 

Igor Rasstrõgin - hoolekogu aseesimees

 

Jekaterina Platonova - kooli pidaja esindaja 
Žanna Narõškina - õppenõukogu esindaja (põhikooli õpetajate esindaja)
Vlada Lanbert - õpilasesinduse nimetatud esindaja (PUUDUB kooli lahkumise alusel)
Daniil Jekimov - õpilaste esindaja (PUUDUB kooli lahkumise alusel)
Valeria Lavrova - põhikooliõpilaste vanemate esindaja
Aleksandr Dmitrijev - põhikooliõpilaste vanemate esindaja
Svetlana Yurkova - põhikooliõpilaste vanemate esindaja (PUUDUB avalduse lahkumise alusel)
Irina Lanbert - põhikooliõpilaste vanemate esindaja
Andrei Gosman - vilistlaste esindaja
Vladimir Izotov - vilistlaste esindaja (PUUDUB avalduse lahkumise alusel)

 

 

Hoolekogu kontaktandmed 
mail@pahklimae.edu.ee


Hoolekogu mõiste 
Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgmisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine. 

 

Narva Pähklimäe Kool 75024357 Pähklimäe 3, 20605 Narva
Telefon: 356 9820, 581 74100, 585 18140 E-post: mail@pahklimae.edu.ee
Narva Pähklimäe Kool