et ru en
Menüü

Hoolekogu

Narva munitsipaalkoolide hoolekogude moodustamise ja töö kord 

Narva Pähklimäe Gümnaasiumi hoolekogu moodustamine

 

Narva Pähklimäe Gümnaasiumi hoolekogu tegevuste plaan 2019/2020.õa


Hoolekogu koosseis 
Vladislav Boborenko - esimees

tel 524 7078 vladboborenko@gmail.com

 

Aleksandr Jefimov - kooli pidaja esindaja

Igor Rasstõrgin - õppenõukogu esindaja (põhikooli õpetajate esindaja)

Žanna Narõškina - õppenõukogu esindaja (gümnaasiumi õpetajate esindaja)

Fjodor Ovsjannikov - gümnaasiumiõpilaste vanemate esindaja

Vladislav Boborenko - gümnaasiumiõpilaste vanemate esindaja

Nadežda Akrõmova - gümnaasiumiõpilaste vanemate esindaja

Natalja Burjakova - põhikooliõpilaste vanemate esindaja

Aleksandr Dmitrjiev - põhikooliõpilaste vanemate esindaja

Olga Tšerjomuškina - põhikooliõpilaste vanemate esindaja

Andrei Gosman - vilistlaste esindaja

Vladimir Izotov - vilistlaste esindaja

Ksenia Okuneva - õpilasesinduse nimetatud esindaja

Kristina Kutuzova - õpilaste esindajaHoolekogu kontaktandmed 
mail@pahklimae.edu.ee


Hoolekogu mõiste 
Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgmisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine. 

Narva Pähklimäe Gümnaasium 75024357 Pähklimäe 3, 20605 Narva
Telefon: 356 9820, 581 74100, 585 18140 E-post: mail@pahklimae.edu.ee
Narva Pähklimäe Gümnaasium