et ru en
Menüü

Hoolekogu

Narva munitsipaalkoolide hoolekogude moodustamise ja töö kord 

Narva Linnavolikogu esindajate nimetamine munitsipaalkoolide hoolekogudesse

Narva Pähklimäe Gümnaasiumi hoolekogu moodustamine 

 

Narva Pähklimäe Gümnaasiumi hoolekogu tegevuste plaan 2021/2022.õa

 

 

Hoolekogu koosseis 

Tatjana Ganyukova - hoolekogu esimees

Igor Rasstrõgin - hoolekogu aseesimees
Ilja Fjodorov - kooli pidaja esindaja
Žanna Narõškina - õppenõukogu esindaja (gümnaasiumi õpetajate esindaja)
Vlada Lanbert - õpilasesinduse nimetatud esindaja
Daniil Jekimov - õpilaste esindaja
Aleksandr Dmitrijev - põhikooliõpilaste vanemate esindaja
Valeria Lavrova - põhikooliõpilaste vanemate esindaja
Andrei Gosman - vilistlaste esindaja
Vladimir Izotov - vilistlaste esindaja


Hoolekogu kontaktandmed 
mail@pahklimae.edu.ee


Hoolekogu mõiste 
Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgmisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine. 

 

 

Narva Pähklimäe Gümnaasium 75024357 Pähklimäe 3, 20605 Narva
Telefon: 356 9820, 581 74100, 585 18140 E-post: mail@pahklimae.edu.ee
Narva Pähklimäe Gümnaasium