et ru en
Menüü

Väärtused

Vastastikune austus
Hindame ja peame üksteisest lugu, arvestame teiste
inimeste seisukohtadega, kasutame kõnes tervitus- ja
kiitussõnu.


Ohutu ja sõbralik keskkond
Oleme hoolivad enda ja ümbritsevate inimeste tervise
suhtes, ei kasuta kõnes ebatsensuurseid sõnu ja
väljendeid, toetame üksteist keerulistes olukordades.

 

Kaasaegne, kvaliteetne haridus
Õppides teeme maksimaalselt jõupingutusi, oleme
püüdlikud, tähelepanelikud, töötame aktiivselt tundides ja
klassivälistel üritustel, ilmutame algatusvõimet ning
kasutame mõistlikult IT-tehnoloogiaid.


Koostöö
Töötame koos ühise eesmärgi saavutamise nimel, jagame
üksteisega oma teadmisi ja oskusi, toetame üksteise
algatusvõimet ning aitame abivajajaid.


Narva Pähklimäe Kool 75024357 Pähklimäe 3, 20605 Narva
Telefon: 356 9820, 581 74100, 585 18140 E-post: mail@pahklimae.edu.ee
Narva Pähklimäe Kool