et ru en
Menüü

TÄHELEPANU! OLGE ETTEVAATLIKUD!

14.05.2021

Austatud õpilased, pedagoogid, kooli töötajad, lapsevanemad ja Narva Pähklimäe Gümnaasiumi külalised!

Alates 17.05.2021 kuni 01.09.2021.a viiakse gümnaasiumi territooriumil läbi remonttöid, mis on seotud sademeveekanalisatsiooni vahetamisega. Ehitustöid teostab Eesti ESM OÜ.

Osa jalakäijate käiguteest suletakse ajutiselt. Seetõttu antakse üks osa peateest üle jalakäijate tsoonile, teine teeosa jääb liikluseks. Jälgike tähelepanelikult liiklusmärke. 

Palun suhtuge ajutistesse raskustesse mõistmisega!


Juhtkond 

Narva Pähklimäe Gümnaasium 75024357 Pähklimäe 3, 20605 Narva
Telefon: 356 9820, 581 74100, 585 18140 E-post: mail@pahklimae.edu.ee
Narva Pähklimäe Gümnaasium