et ru en
Menüü

Õppenõukogu koosolekud

21.08.2018

Loe edasi

24.08.2018 kell 14.00 kab 226 toimub õppenõukogu koosolek teemal „Põhikooli lõpetamine“.
Õppenõukogu koosoleku päevakord:

  1. Põhikooli lõpetamise otsustamine (2 õpilast).
  2. Põhikooli lõputunnistuse väljaandmise otsustamine. Õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad põhikooli lõputunnistused.

 

27.08.2018 kell 11.00-13.00 toimub  õppenõukogu  interaktiivne  koosolek teemal “Sise- ja välishindamise tulemuste läbi arutamine ning ettepanekute tarvilike meetmete rakendamiseks tegemine“ (I osa).
Õppenõukogu koosoleku päevakord:
Sise- ja välishindamise tulemuste läbiarutamine  ning ettepanekute tarvilike meetmete rakendamiseks tegemine: Strateegiline juhtimine. Personalijuhtimine. Koostöö huvigruppidega. Finants-, majandus-ja IT tegevus. Raamatukogu. Tugiteenus - psühholoog, sotsiaalpedagoog. Õppekavaväline tegevus.


28.08. 2018 kell 9.00-12.00 aulas toimub õppenõukogu koosolek.

Õppenõukogu koosoleku päevakord“:

  1. Kooli 2018.-2019. õa  üldtööplaani kinnitamine. 
  2. Sise- ja välishindamise tulemuste läbi arutamine ning ettepanekute tarvilike meetmete rakendamiseks tegemine. 
  3. Kooli 2017.-2018. õa õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbi arutamine  ja kooli juhtkonnale ettepanekute kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks tegemine.

 

30.08.2018 kell 14.00 kab 226 toimub õppenõukogu koosolek teemal “Täiendava õppetöö tulemuste arutamine ja õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine“ (2 õpilast).

Narva Pähklimäe Gümnaasium 75024357 Pähklimäe 3, 20605 Narva
Telefon: 356 9820, 581 74100, 585 18140 E-post: mail@pahklimae.edu.ee
Narva Pähklimäe Gümnaasium