et ru en
Menüü

Õppenõukogu koosolekud

04.06.2018

Loe edasi

12.06.2018 kell 14.15 aulas toimub õppenõukogu koosolek teemal „Gümnaasiumi (10.-11. klass) õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine ja kursusehinnete parandamine vastavalt saadud tulemustele“.

Õppenõukogu koosoleku päevakord:
1. Gümnaasiumi 10.-11. klassi õpilaste kursusehinnete  parandamine vastavalt saadud tulemustele.  
2. Õppeaasta lõpetamine ja 10.-11. klassi õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine.

 

14.06. 2018 kell 14.00 aulas toimub õppenõukogu koosolek teemal „Põhikooli õpilaste täiendava õppetöö läbiviimise, pikendamise ja järgmisse klassi üleviimise otsustamine.“
Õppenõukogu koosoleku päevakord:
1. Põhikooli õpilaste täiendava õppetöö läbiviimise, pikendamise ja järgmisse klassi üleviimise otsustamine.

 

18.06.2018 kell 14.00 aulas toimub  õppenõukogu koosolek teemal „Põhikooli lõpetamine“
Õppenõukogu koosoleku päevakord:
1. Põhikooli lõpetamise otsustamine.
2. Põhikooli lõputunnistuse väljaandmise otsustamine ja kiitusega tunnustamise otsustamine. Õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad põhikooli lõputunnistused.

 

20.06.2018 kell 10.00 aulas toimub  õppenõukogu koosolek teemal „Gümnaasiumi lõpetamine“.
Õppenõukogu koosoleku päevakord:
1. Gümnaasiumi lõpetamise otsustamine.
2. Gümnaasiumi lõputunnistuse väljaandmise otsustamine. 
3. Gümnaasiumi õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga ning kuld- ja hõbemedaliga.
4. Õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad lõputunnistused.

Narva Pähklimäe Gümnaasium 75024357 Pähklimäe 3, 20605 Narva
Telefon: 356 9820, 581 74100, 585 18140 E-post: mail@pahklimae.edu.ee
Narva Pähklimäe Gümnaasium