et ru en
Menüü

Psühholoog

Psühholoog  Igor Rassrtõgin

tel 356 9831 igor.rasstrogin@pahklimae.edu.ee

 

Psühholoogi kabinet (ruum 101, asub esimesel korrusel)   

 

Vastuvõtuaeg

E, R 13.00-14.00 (õpilased)
K 15.00-16.00 (õpilased)
T 15.30-16.30 (vanemad)
K 16.00-18.00 (vanemad)

Kokkuleppel võimalikud ka teised ajad
 

Psühholoogi ülesandeks on

  1. hinnata õpilase psühholoogilist arengut ja toimetulekut (psüühilisi protsesse, isiksuse omadusi, emotsionaalset seisundit, vaimse tervise probleeme, suhtlemis- ja käitumisoskusi);
  2. kavandada, juhtida ja viia läbi sekkumisi, mis vastavad õpilase vajadustele ning hindamistulemustele;
  3. nõustada ja toetada lapsevanemaid, õpetajaid ja kooli töötajaid õpilase vajadusi arvestava arengu- ja õpikeskkonna kujundamisel, aidata ennetada õpilase vaimse tervise probleemide tekkimist;
  4. toetada ja nõustada õpilast isikliku elu ja õppetööga seotud probleemidega ning vaimse tervise probleemidega toimetulekul, tunnetusprotsesside, vaimsete võimete, käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel ning õpi- ja karjäärivalikute tegemisel;
  5. toetada ja nõustada õpilast, lapsevanemat ja kooli personali kriisisituatsioonist väljatulemisel.
Narva Pähklimäe Kool 75024357 Pähklimäe 3, 20605 Narva
Telefon: 356 9820, 581 74100, 585 18140 E-post: mail@pahklimae.edu.ee
Narva Pähklimäe Kool