et ru en
Menüü

Keelekümblus

Eesti keelekümblusprogramm 

Eesti keelekümblusprogrammi tegevusi alustati 1998. aastal, keelekümblusklasse on avatud alates 2000. aastast. 
2. oktoobrist 2000 kuni 31. detsembrini 2008 juhtis keelekümblusmetoodika arendamist, rakendamist ja levikut Integratsiooni Sihtasutuse keelekümbluskeskus. 

Lõimitud aine- ja keeleõppe kui keelekümbluse avarama tausta teadvustamine on tähendanud keelekümbluslahenduste olulisuse kasvu. 
2009. aastast on keelekümblusprogrammi tegevuste arendus Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed mitmekultuurilise hariduse üksuse üks ülesandeid. 

Programmi missioon 
Rikastada Eesti koolikultuuri: 

  1. luues tingimusi heade pedagoogiliste tavade mõtestamiseks ja rakendamiseks keelekümblusprogrammiga liitunud lasteaedades ning koolides; 
  2. kirjeldades keelekümblusprogrammi tegevusi ja nende tulemusi; 
  3. propageerides loodud lahendusi ning materjale.

 

http://kke.innove.ee

 

 

Narva Pähklimäe Kool 75024357 Pähklimäe 3, 20605 Narva
Telefon: 356 9820, 581 74100, 585 18140 E-post: mail@pahklimae.edu.ee
Narva Pähklimäe Kool