et ru en
Menüü

Karjäärinõustamine

Karjäärinõustamine on inimese toetamine teadlike karjääriotsuste tegemisel ja elluviimisel. Nõustamine loob eeldused, et inimene suudab paremini analüüsida iseennast ja oma võimalusi ning planeerida ja ellu viia isikliku karjääriplaani tuginedes elukestva õppe põhimõtetele.

 

Karjäärinõustamist pakuvad Eesti Töötukassa spetsialistid. Eesti Töötukassa pakub noortele karjääriinfot ja -nõustamist, et toetada noori sobivate haridus- ja tööalaste võimaluste leidmisel, valikute tegemisel ning nende ellu viimisel.

 

Karjäärinõustaja toetab inimest karjääriplaneerimisel aidates tal suurendada teadlikkust iseendast, hariduse ja tööturu võimalustest, püstitada eesmärke ning kavandada tegevusi nende eesmärkide saavutamiseks.


Meie kooli karjäärikoordinaator on psühholoog Igor Rasstrõgin tel 356 9831 

igor.rasstrogin@pahklimae.edu.ee, (ruum 101, asub esimesel korrusel). 
 

Tegevus karjääri planeerimise küsimustes Narva Pähklimäe Gümnaasiumis

  • Individuaalne konsulteerimine karjääri küsimustes Rajaleidja Keskuse spetsialistidega
  • IX-XII klasside õpilaste grupiviisiline karjäärialane testeerimine 
  • Karjääri planeerimisega seotud infomesside ja näituste külastamine õpilaste poolt 

 

Kasuks 

 

Narva Pähklimäe Gümnaasiumi koostööpartnerid karjäärinõustamise valdkonnas

Narva Pähklimäe Kool 75024357 Pähklimäe 3, 20605 Narva
Telefon: 356 9820, 581 74100, 585 18140 E-post: mail@pahklimae.edu.ee
Narva Pähklimäe Kool