et ru en
Menüü

Infosüsteemid

EKIS - Eesti koolide haldamise infosüsteem
EKIS sisaldab dokumendihalduse, finantsarvestuse, personalihalduse, varahalduse, raamatukogu, kooli töö, intraneti ja kommunikatsioonimooduleid ning on liidestatud DVK ja avaliku veebiga võimaldades koolidel täita kõiki dokumendihaldusega seotud nõudeid.

 

EHIS - Eesti hariduse infosüsteem (vastutavad isikud) 

Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS) on riiklik register, mis koondab haridussüsteemi puudutavaid andmeid. 
Registrisse kantakse andmed õppeasutuse, õpilaste, õpetajate/õppejõudude, lõpudokumentide, õpikute ja õppekavade kohta.

 
EIS - Eksamite infosüsteem

Eksamite infosüsteem ehk EIS on elektrooniline keskkond ülesannete koostamiseks ja testide, sh eksamite läbiviimiseks. 

eKool (vastutavad isikud)

Infosüsteem, mis ühendab õpetajaid, õpilasi, vanemaid, juhtkonda interneti kaudu, siin saab korraldada ja jagada õppimisega seotud infot.

 

EduPage

Tunniplaan, Asendused ja Menüü

 

Kooliinfosüsteem

Süsteem kujutab endast efektiivse töö organiseerimise võimaluste komplekti nii kooli lokaalses võrgus kui ka väljaspool selle piire. Faili server lubab luua ja säilitada isiklikke materjale ning materjale avatud juurdepääsu võrgu akumulatsioonis. Süsteemi kasutavad kooli juhtkond, õpetajad ja kooli õpilased. 

Narva Pähklimäe Kool 75024357 Pähklimäe 3, 20605 Narva
Telefon: 356 9820, 581 74100, 585 18140 E-post: mail@pahklimae.edu.ee
Narva Pähklimäe Kool