et ru en
Menüü

Euroopa keeltepäeva tähistamine

Euroopa keeltepäev Narva Pähklimäe Gümnaasiumis


26.septembril 2019 toimus Narva Pähklimäe Gümnaasiumis Euroopa keeltepäeva tähistamine. Ettevalmistööd lõppesid varakult ning sel õppeaastal otsustati tähistada seda päeva lõimitult ja kaasati oma meeskonda ka kunstnik-kunstiõpetuse õpetaja.
Ettevalmistustööna valmis Euroopa keeltepäeva tutvustav esitlus, mis kogu päeva jooksul tutvustas meie tegemisi ning andis lühiülevaate tähtpäeva ajaloost ja eesmärkidest. Esitlus kanti üle teise korruse aatriumis asuvast telerist eesti, inglise, vene ja saksa keeles. Esitluse valmimisse panustasid nii emakeele kui kõik võõrkeeleõpetajad: Inguna Joandi, Irina Babinets, Źanna Narõśkina ja Viktoria Openko. Esitluse vahendusel said õpilased teada selle päeva olulisematest sündmustest ning koolis toimuvatest üritustest.
Tegemisi oli sel päeval küllaga, kuna peaaegu kõik võõrkeeleõpetajad olid koos oma õpilastega aktiivsed osalejad. Kooli esimese korruse, nn näitusesaalis olid algklasside eesti keele õpetajad Irina Danieljan ja Olga Vallimets välja pannud erinevates keeltes teretamisviiside näituse. Tundide ajal külastasid näitust paljud algklasside õpilased, kes kasutasid huvitavaid keeleõppevõtteid saamaks teada erinevaid teretamisviise.


Teise korruse aatriumis valmis õpilaste keelepuu ning kunstnik-kunstiõpetaja Maria Sonina poolt loodud viktoriin, mis käsitles erinevate riikide kunstnike nimesid ja tuntumaid töid. Kogu koolipäeva vältel tutvusid väljapanekuga nii suured kui väikesed õppurid. Uudistamist jätkus ka õpetajate seas.
Koolimaja kolmandal korrusel oli avatud lauamängude töötuba, kus nii vahetundide kui tundide puhkepauside ajal said õpilased mängida erinevaid sõnaseletus- ja lauamänge, mida viis läbi eesti keele õpetaja Svetlana Tsarjova koos 11.klassi õpilastega. Huvi ja mängulusti jätkus kõigile.


Neljandale korrusele jagus tegemisi hulgim, sest seintele oli üles pandud erinevate riikide riigilipud ning sinna juurde käivad ankeetküsimused. Õpilased uudistasid väljapanekut, otsisid teavet netist, kooli raamatukogust ja klassiruumides asuvatest teatmeteostest ning täitsid puuduvat infot. Lisaks oli Euroopa keeli ja riike puudutav ristsõnade lahendamise töötuba, mille olid valmistanud kooli 9.c klassi õpilased. Lisaks sellele valmistasid üheksandikud hulk plakateid oma lemmikriikidest ja tundide ajal tutvustasid plakatite sisu noorematele õpilastele. Kuulajad aga omakorda võisid esitada neid huvitavaid küsimusi. Tagasisidena kirjutasid üheksandikud, et see oli nende jaoks suurepärane kogemus ja põnev ettevõtmine. Mõned 9.C klassi õpilased olid näinud ettevalmistustööna rohkem vaeva ning valmistanud esitlusi, tutvustamaks erinevaid riike. Oma esitlustega esineti nii 5. kui 6.klasside õpilaste võõrkeeletundides. Nooremate klasside õpilased olid aktiivsed kuulajad ning hiljem ka küsimustele vastajad. Neljanda korruse tegemiste eest vastutasid eesti keele õpetajad Natalja Zahharova ja Inguna Joandi.


Põneva ettevõtmisega esines ka eesti keele õpetaja Inguna Joandi, kes viis sel päeval kahes klassis, 8. ja 12., läbi läti keele lühikursuse, mille käigus õpilased tutvusid keele eripäraga, leidsid eesti ja läti keele ühiseid ja erinevaid jooni ning õppisid laulma läti rahvalaulu „Kur tu teci gailiti mans“. Niisugune ettevõtmine tekitas õpilastes palju positiivseid emotsioone ning tundide lõpuks jõuti arusaamiseni, et eesti keel on ikka palju lihtsam kui läti keel. 


Lisaks kõikidele mängudele ja töötubadele oli sel päeval hulk silte klassiruumide ustel, millel olid õppeainete nimetused väga erinevates keeltes ja koolimaja siseseintel põnev teave kuulsate inimeste mõtetega inglise keeles.


Euroopa keeltepäev lõppes parimate ning tublimate autasustamisega ning kokkuvõtete tegemisega kooli teise korruse aatriumis. Ühiselt saadi teada viktoriinide õiged vastused, pildistati keelepuu taustal ning avaldati seisukohti põneva päeva läbiviimise kohta.
Täname Euroopa Komisjoni esindust Eestis toredate meenete ning meeldiva koostöö eest Euroopa keeltepäeva korraldamisel ja läbiviimisel.


Sellest päevast on erinevad keeled meie õpilastele palju lähedasemaks saanud.

Inguna Joandi
eesti keele õpetaja

Narva Pähklimäe Gümnaasium 75024357 Pähklimäe 3, 20605 Narva
Telefon: 356 9820, 581 74100, 585 18140 E-post: mail@pahklimae.edu.ee
Narva Pähklimäe Gümnaasium