otsi
Narva Pähklimäe Gümnaasium 75024357 http://www.pahklimae.edu.ee
Pähklimäe 3, 20605 Narva
Telefon: 356 9820, 581 74100, 585 18140 Faks: 356 9821
E-post: mail@pahklimae.edu.ee
EENet
Sündmused
«April May 2017 June »
Sündmuse aeg Sündmus
02.05.2017 10.00 inglise keele riigieksam (kirjalik osa)
02.05.2017 10.00 Государственный экзамен по английскому языку (письменная часть) каб, 226, 227
03.05.2017 9.00 inglise keele riigieksam (suuline osa)
03.05.2017 14.00 karjääri planeerimise tund VIII BD kl.
03.05.2017 18.00 klasside õpilaste vanemate koosolekud
04.05.2017 9.00 inglise keele riigieksam (suuline osa)
04.05.2017 9.00-14.00 VI kl. eesti keele tasemetöö kab.116
04.05.2017 13.00 Jalgratturilubade saamise eksamid kab.108
04.05.2017 15.00 Jalgpalli linnaturniir VI-VII kl.
04.05.2017 18.00 klasside õpilaste vanemate koosolekud
05.05.2017 9.00 Koostöö Punase Risti projekti raames XI kl.
05.05.2017 12.00 Õppesõit Tallinna VII C, IX kl.
05.05.2017 14.00 Jalgratturilubade saamise eksamid kab.108
05.05.2017 Õppesõit II C kl.
06.05.2017 Pidulik üritus eelkooli õpilastele (5-aastased)
06.05.2017 10.00 reaal ja loodusainete süvendatud õppega klassi sisseastumistest (ruum 227)
06.05.2017 Ülelinnaline laupäevak Äkkekülas X kl.
08.05.2017 8.30 koostöö Päästeameti projekti raames II C klass
08.05.2017 14.00 karjääri planeerimise tund VIII AC kl.
08.05.2017 14.00 Sisekaitseakadeemia kursuse lõpuaktus Vanalinna Riigikoolis
08.05.2017 14.30 Jalgratturilubade saamise eksamid (praktika)
08.05.2017 MISA Noorteprogrammis osalemine X-XI kl.
08.05.2017 Euroopa päevale pühendatud raamatunäitus raamatukogus
09.05.2017 10.00 VI kl. matemaatika tasemetöö kab.116
10.05.2017 10.00 III kl. vene keele tasemetöö
10.05.2017 8.00-14.00 VI kl. matemaatika tasemetöö kab.116
10.05.2017 Maakonna jalgpalli turniir III klassid
10.05.2017 Emadepäevale pühendatud raamatunäitus raamatukogus
11.05.2017 11.00, 13.00 Emadepäeva pühendatud kontsert
11.05.2017 13.15 teaduspäev II kl. Kreenholmi G.
11.05.2017 14.00 Teatejooks 2017 V-IX kl.
11.05.2017 15.00 Väitlused VII-VIII klassid aulas
12.05.2017 10.00 matemaatika riigieksam
15.05.2017 11.00 II C kl. NKTÜ külastamine
15.05.2017 11.00 I-IV kl. õpilaste autasustamine kooli olümpiaadidest osavõtu eest - aulas
15.05.2017 Jalgpalli turniir IV-V kl.
16.05.2017 10.00 III kl. matemaatika tasemetöö
17.05.2017 8.00 Töö projekti "KEAT" järgi. Online test VI A kl.
17.05.2017 Jalgpalli turniir IV-V kl.
17.05.2017 16.00 Intellektuaalne Mäng „Mis? Kus? Millal?“. Lõppvoor
18.05.2017 Komplekseksam 2017
18.05.2017 10.00 VI kl. ajaloo ja ühiskonnaõpetuse tasemetöö kab.116
18.05.2017 14.00 Jalgratturilubade saamise eksamid (praktika)
18.05.2017 Jalgpalli turniir IV-V kl.
19.05.2017 8.00-14.00 VI kl. ajaloo ja ühiskonnaõpetuse tasemetöö kab.116
23.05.2017 14.00 Kõnelejate konkurss VII-X kl. aulas
23.05.2017 Õppesõit Tartu I-VI kl.
24.05.2017 10.00 VI kl. vene keele tasemetöö
24.05.2017 9.00 uurimistööde kaitsmine XI kl. (kab.227, aula)
24.05.2017 12.00 õppeekskursioon Prisma kaubandusekeskusse III A kl.
24.05.2017 13.30 linna kergejõustiku esivõistlused IV-VIII kl.
25.05.2017 8.00-14.00 VI kl. vene keele tasemetöö
25.05.2017 9.00 uurimistööde kaitsmine XI kl. (kab.227, aula)
26.05.2017 9.00 uurimistööde kaitsmine VIII kl. (kab.223, 224, 226, 227)
26.05.2017 14.00 V-XII kl. õpilaste autasustamine kooli olümpiaadidest osavõtu eest - aulas
29.05.2017 10.00 Põhikooli lõpueksam. Eesti keel teise keelena (kirjalik)
29.05.2017 Õppesõit Iisaku looduskeskusse V C kl.
29.05.2017 - 31.05.2017 Sisekaitse laager X kl.
30.05.2017 9.00 Põhikooli lõpueksam. Eesti keel teise keelena (suuline)
30.05.2017 Jalutuskäik piki merekallast
30.05.2017 Õppesõit Iisaku looduskeskusse V kl.
30.05.2017 Õppesõit Tallinna I AB kl.
31.05.2017 9.00 Põhikooli lõpueksam. Eesti keel teise keelena (suuline)
31.05.2017 MISA Noorteprogrammis osalemine X-XI kl.
31.05.2017 Õppesõit Kukruse Polaarmõisasse V C, VI C kl.
«April May 2017 June »
BestIT