Turvalisus

Uuendatud 14.10.2016

 

Hädaabinumber 112 (ööpäevaringne)

Politsei hädaabinumber 112
Lühinumbrile 112 helistage ainult siis, kui vajate politseilt kiiret abi ja tahate teatada korrarikkumistest, kuriteost või liiklusõnnetusest.


Narva Pähklimäe Gümnaasiumi kodukord (vt siin)
5. Õpilaste ja koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende juhtumite lahendamise kord

 

Andmed 2014. aasta ennetustegevuste ja projektide kohta

 

Narva Pähklimäe Gümnaasiumi koostööpartnerid turvalisuse valdkonnas
Politsei - www.politsei.ee
www.politsei.ee/et/nouanded/noorele
Ida päästekeskus - www.rescue.ee/ida
Ohutusõppe projekt - „Kaitse end ja aita teist"
Lasteabi - http://lasteabi.ee/
Veebikonstaabel Oksana Luik - https://www.facebook.com/veebikonstaabel.oksana

 

Õppefilm koolidele "Sul on ainult Üks elu!"

Kübervägivald
https://www.youtube.com/watch?v=MR31Cs04gyM
Tulekahju
https://www.youtube.com/watch?v=KQd8PHKlcsQ
Äkkrünnak
https://www.youtube.com/watch?v=aUUPDyInO74

Päästeameti soovitused
Soovitused ohutuse tagamiseks

 

Narva Pähklimäe Gümnaasiumi enesekontrolli tuleohutusaruanne
Narva Pähklimäe Gümnaasiumi hädaolukorra lahendamise plaan
Narva Pähklimäe Gümnaasiumi tulekahju korral tegutsemise plaan 


Narva Pähklimäe Gümnaasiumi evakuatsiooniplaanid 


Tulekahju korral tegutsemine

Tulekahju korral tegutsemine

Häiresüsteemi tüübid hädaolukordades


Korrapidamise graafik

Korrapidamise graafik


• Korrapidamine koolis tagab õpilaste ja kooli töötajate turvalisuse ja rahuliku töökeskkonna
• Koolipäeva jooksul on korrapidajateks õpetajad
• Korrapidamine koolis toimub korrapidamisgraafiku alusel
• Korruse ja trepikoja korrapidajad kindlustavad korra koridoris ja jälgivad, et vahetundides on klasside uksed lukustatud ning õpilased ei ole klassides järelvalveta
• Võimlas, aulas ja võimla riietusruumides tagavad korra kehalise kasvatuse õpetajad
• Korra eest kooli raamatukogus vastutab raamatukoguhoidja
• Ürituste korraldamisel ja läbiviimisel peavad korda vastutavad õpetajad, huvijuht, ringijuhid

 

BestIT