otsi
Narva Pähklimäe Gümnaasium 75024357 http://www.pahklimae.edu.ee
Pähklimäe 3, 20605 Narva
Telefon: 356 9820, 581 74100, 585 18140 Faks: 356 9821
E-post: mail@pahklimae.edu.ee
EENet
Koolieelikute kool

Uuendatud 23.01.2017

 
Vanemate koosolek
28.01.2017 (laupäeval) kell 10.00-12.00 toimuvad tulevaste esimese klassi õpilaste vanemate konsultatsioonid ja taotluste vastuvõtmine I klassi õppima asumiseks.

Info tel. 356 9820 ja 356 9822


Registreerimine eelkooli

Lugupeetud vanemad!

 

Alates 04.04.2016 avaldused võib saata mail@pahklimae.edu.ee või
tuua sekretärile kell 08.00-15.00

Info 356 9820, 356 9822

Avalduse vorm

 


Taotluste vastuvõtmine I klassi õppima asumiseks


I klassi arvelevõtmiseks esitavad vanemad (hooldajad) aadressil Pähklimäe 3, 20605 Narva järgmised dokumendid: 


1. taotluse (lisa 1);
2. lapse sünnitunnistuse koopia;
3. id-kaardi koopia, kui laps on Vene F. kodanik või määratlemata kodakondsusega isik;
4. dokumendi koopia, mis tõendab vanema isikut, kes kirjutas taotluse (pass või id-kaart);
5. 1 foto (õpilaspileti jaoks);
6. tervisekaardi (esitatakse juunis-augustis kooliõele);
7. koolivalmiduskaardi.

Info 356 9820, 356 9822


Kasulik info
Info vanematele
Narva Pähklimäe Gümnaasiumi eelkooli õppekava 

Tunniplaan

Keelekümblusprogramm

Blog BestIT