otsi
Narva Pähklimäe Gümnaasium 75024357 http://www.pahklimae.edu.ee
Pähklimäe 3, 20605 Narva
Telefon: 356 9820, 581 74100, 585 18140 Faks: 356 9821
E-post: mail@pahklimae.edu.ee
EENet
Õpilastele

 

Õppekorraldus 2017/2018. õa

Õppekorraldus
Õpilaste õigused ja kohustused 


Muudatused tunniplaanis (vt eKool)

Sündmused (vt SIIN)

 

Eksamite ajakava

Riigieksamid
Põhikooli lõpueksamid
Tasemetööd


Koolilõpueksam

Narva Pähklimäe Gümnaasiumi koolilõpueksami kord


Uurimistööd

Loov-, praktiliste ja uurimistööde juhendamise, kirjutamise, vormistamise ja kaitsmise kord Narva Pähklimäe Gümnaasiumis (1.-9. kl)

Narva Pähklimäe Gümnaasiumi uurimistöö koostamise ja vormistamise kord (10.-12. kl) 

Narva Pähklimäe Gümnaasiumi urimistöö vormistamise nõuded


Loov-, praktiliste ja uurimistööde kaitsmise graafik

uuendamisel


Kasuks 

Õppematerjalid

 

Tugiteenused

 

Ohutus ja tervisekaitse

Narva Pähklimäe Gümnaasiumi hädaolukorra lahendamise plaan
Narva Pähklimäe Gümnaasiumi tulekahju korral tegutsemise plaan 
Narva Pähklimäe Gümnaasiumi evakuatsiooniplaanid  


Narva Pähklimäe Gümnaasiumi ekskursioonide korraldamise ja läbiviimise kord

Kooli dokumendid

Narva Pähklimäe Gümnaasiumi tunnijaotusplaan gümnaasiumis

Narva Pähklimäe Gümnaasiumi tunnijaotusplaan põhikooliastmes (1.-9. klassides)


Narva Pähklimäe Gümnaasiumi hindamise korraldus põhikooliastmes (1.-9. klassides)
Narva Pähklimäe Gümnaasiumi hindamise korraldus gümnaasiumis (10.-12. klassides)

 

Vastuvõtu tingimused ja kord

Narva Pähklimäe Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord  

  

Õpilasvõistlused

Üleriigilised õpilasvõistlused 2016.-2017. õppeaastal 

 

BestIT