Tervisenõukogu

Uuendatud 21.04.2016


Tervisenõukogu koosseis

Tervisenõukogu tegutsemise põhimõtted ja vastutus  

Narva Pähklimäe Gümnaasiumi terviseprogrammi töökava 2016.-2017. õa. uuendamisel


Natalja Aleksejenkova - esimees, koordinaator oppeala@pahklimae.edu.ee, mail@pahklimae.edu.ee 
Heidi Orav - inimeseõpetuse õpetaja

Galina Moržuhhina - tervishoiutöötaja (õde)  
Jelena Tsõvareva – bioloogiaõpetaja 
Anna Matvejeva - loodusõpetuseõpetaja 

Jelena Philippova - klassiõpetaja  
Maria Svetlyshenko – huvijuht 
Vladislav Iljin – Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond, referent (Kohaliku omavalitsuse esindaja)    
Igor Rasstrõgin – psühholoog

Darja Senedjak - sotsiaalpedagoog

Svetlana Ivantsova - põhikooliõpilaste vanemate esindaja

Narva Pähklimäe Gümnaasiumi koostööpartnerid tervise edendamise valdkonnas
Narva Linnavalitsuse Linnaarstiteenistus
Tervise Arengu Instituut
Narva AMOR keskus, Haigla 6, Narva

Seadusandlus tervise edendamise valdkonnas
Riigikogu 14.06.1995.a Rahvatervise seadus
Sotsiaalministri 27.03.2001.a määrus nr 36 „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele"
Sotsiaalministri 15.01.2008.a määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis"
Narva Linnavolikogu 15.03.2007.a määrus nr 9 "Narva linna munitsipaalkoolide õpilaste koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord" 

2011. a jaanuarist kuni juunikuuni osalesid Narva Pähklimäe Gümnaasiumi VI klasside õpilased projektis "Kaitse ennast ja aita teist". Loe edasi

 

BestIT