Eripedagoog-logopeed
Uuendatud 07.09.2016

Eripedagoog

Anna Moltšanova

Vastuvõtuaeg
E-N 08.00-16.30
R 08.00 – 15.30
Muud ajad kokkuleppel.


Tugirühma töörežiim uuendamisel

 

 

Peamised töövaldkonnad:

  1. Eripedagoog töötab kognitiivse arengu puuetega lastega.Eripadagoogi ülesandeks on laste hindamine, individuaalse õppekava koostamine ja sellel alusel õpetamine ning õpetaja, lapse vanemate (hooldaja) nõustamine arenguliste ja hariduslike erivajaduste küsimustes.
  2. Eripedagoog töötab suulise ja kirjaliku kõnehäiretega lastega. Ta selgitab välja õpilaste lisaabi või eritingimuste vajalikku, tagab õpilastele vajalik lisaabi, parandab kõnehälvikutel nii suuluse kui ka kirjaliku kõne seisundit.
  3. Koostöö vanemate, psühholoogi, sotsiaalpedagoogi, klassijuhatajate, aineõpetajate ning kooli juhtkonnaga laste abistamisel ja suunamisel.
 

Eripedagoog arvestab oma töös kutse-eetikat, et tagada konfidentsiaalsust.

BestIT