Õppematerjalid

Koolielu.ee

 

Kasulikud lingid 
 

Raamatukogu Kooli infopank (koostas Jelena Aleksejeva)
   
Matemaatika 

 

Matemaatika olümpiaadid http://www.math.olympiaadid.ut.ee
Matemaatika ülesanded Nupuvere kodulehel http://www.ttkool.ut.ee/nupuvere/m/index.html
   

Geograafia ja loodusõpetus

Kasulikud lingid (koostas Yury Gordeev)

 

Eesti keel

 
EFANT
Eesti-Vene-Eesti sõnastik
Eesti keele süntesaator
FiloSoft
Keeleveeb (tasuta Interneti sõnastikud)
[EVS] Eesti-vene sõnaraamat
http://www.efant.ee
http://vene-eesti.ase.ee/
http://www.filosoft.ee/gene_et/
http://www.filosoft.ee
http://www.keeleveeb.ee
http://www.eki.ee/dict/evs
   

 

Õppematerjalid, metoodika, õpetamine

 

WIRIS - veebipõhine arvutialgebra süsteem
Tiigrihüppe Sihtasutus
Klassiõpetajate virtuaalne kogukond
Koolielu
Koolielu. Õpetajate kodulehtede server. (Õppematerjalid)
E-KOOL
Tartu Ülikool Teaduskool
Narva linna metoodiliste ühingute ühing
Õpetajate leht
Lobzik - tööõpetus
Loodusõpetus ja geograafia

http://www.wiris.ee
http://www.tiigrihype.ee
http://klop.edu.ee/
http://www.koolielu.ee/
http://www.koolielu.edu.ee/
http://ee.ekool.eu
http://www.teaduskool.ut.ee/
http://www.mo-narva.by.ru/
http://www.opleht.ee
http://www.lobzik.pri.ee/
http://geograafia.weebly.com/

Õppekeskkonnad

 
Õppekeskkond MIKSIKE
VIKO õppekeskkond
WebCT õppekeskkond
Hariduse Virtuaalkeskkond
http://www.miksike.ee
http://digitiiger.viko.edu.ee/
http://www.webct.com/
http://havike.eenet.ee

 

Riigiasutused

Eesti Hariduse Infosüsteem
Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus
Eesti Haridusministeerium
Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium
Riigi Teataja - elektrooniline andmekogu
ERIK Registrite ja Infosüsteemide Keskus
ESTLEX õigusinfosüsteem
The Estonian Ministry of Economic Affairs
The Estonian Ministry of Finance
Estonian Statistical Board
Estonian Institute of Future Research
Tööturuamet. Estonian Labour Market Board
The World Bank Group (Maailma pank)
http://www.ehis.ee/
http://www.ekk.edu.ee/
http://www.hm.ee/
http://www.sm.ee/
http://www.riigiteataja.ee
http://www.ametlikudteadaanded.ee
http://www.estlex.com
http://www.mkm.ee
http://www.fin.ee/
http://www.stat.ee
http://www.eti.ee

http://www.tta.ee
http://www.worldbank.org/

Entsüklopeediad, näitused, muuseumid, galerii

 

Narva muuseum

Wikipeedia - vaba entsüklopeedia
Eesti kirjandusmuuseum

http://www.narvamuuseum.ee/

http://ru.wikipedia.org
http://www.kirmus.ee/

Sõnastikud ja tõlgid

 
Tõlk "Prompts online"
Inglise-vene-inglise, Saksa-vene-saksa sõnastik
Eesti-Vene-Eesti sõnastik
http://www.translate.ru
http://www.rambler.ru/dict/
http://vene-eesti.ase.ee/

Education

 
European Schoolnet
Global Learning and Observations to Benefit the Environment (GLOBE)
ISE - Information System in Education
Institute of Baltic Studies
Üldhariduskoolide koduleheküljed (Neti kataloog)

http://www.eun.org
http://www.globe.gov/
http://www.ise.ee/indexeng.html
http://www.ibs.ee/
http://www.neti.ee/cgi-bin/teema/HARIDUS_JA_KULTUUR/Haridus/

Ettevõtlus

 
Eesti Junior Achievement
Ettevõtja infovärav
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
Narva Ärinõuandla Sihtasutus
CV online
http://www.ja.ee/
http://www.aktiva.ee/
http://www.eas.ee
http://www.nbas.ee/
http://www.cv.ee

Kaardid

 
Wikimapia
Google Maps
Regio interaktiivne Eesti kaart
Eesti Atlas
Narva interaktiivne kaart
http://www.wikimapia.org/
http://maps.google.com/
http://alfa.regio.ee/kaart/map.php
http://atlas.ibs.ee/
http://compas.magicnet.ee/

Muud

 
Lasteabi nõuandetelefoni teenus 
Infoatlas
Riigiportaal
Narva Jäätmekäitluskeskus
Piletilevi.ee
Bussireisid. Sõiduplaanid
Edelaraudtee
Narva Bussiveod
Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut
Ilmategija Internetis
Ilm Eestis. Ilm maailmas.
Eesti post
1188. InfoAbi
Ekspress Hotline
Hinnavaatlus
Mööbli tooted
Kõik TV-programmid
Täpne aeg
Metrosert AS
Narva ametlik veebilehekülg
www.narvaleht.eu
Gazeta.ee
Ida-Virumaa kalender. Maakonna üritused
Multifilmid ja filmid
Tasuta tarkvara 
Tasuta tarkvara
Kelle IP ?
http://www.lasteabi.ee
http://www.infoatlas.ee
http://www.eesti.ee
http://www.njk.ee
http://www.piletilevi.ee
http://www.bussireisid.ee/
http://www.edel.ee
http://www.nbv.ee/
http://www.emhi.ee/
http://www.ilm.ee/
http://ilmake.www.ee/
http://www.post.ee/
http://www.1188.ee/
http://www.1182.ee/
http://www.hinnavaatlus.ee/
http://living.ee
http://www.vsetv.ee/
http://www.metrosert.ee/
http://www.metrosert.ee/
http://www.narva.ee/
http://gazeta.ee/
http://www.ida-virumaa.ee
http://multiki.arjlover.net/
http://www.softportal.com/
http://www.softforfree.com/
http://www.whois.sc

Otsingusüsteem (eesti keeles)

www.ee
Ekspresskataloog
EESTI EKSPRESS
NETI
DELFI
Everyday
Hot.ee
Ekspress Hotline
InfoAbi
http://www.ee/
http://www.ee.ee/
http://www.ekspress.ee/
http://www.neti.ee/
http://www.delfi.ee/
http://www.everyday.ee/
http://www.hot.ee/
http://www.1182.ee/
http://www.1188.ee/

 

Infootsing elektroonilistes andmebaasides

 

Raamatukogusõnastik
EMS - Eesti märksõnastik (vaba juurdepääsuga)
Google Adwords (vaba juurdepääsuga)
E-kataloog ESTER

Eesti artiklite bibliograafiline andmebaas ISE
DSpace
Eesti Teadusportaal ETIS
Digiteeritud eesti ajalehed DEA
RR digitaalarhiiv DIGAR
Riiklikud registrid ja andmebaasid (Teabeportaal ja e-riigi portaal)
Elektrooniline Riigi Teataja
ESTLEX - õigusinfosüsteem (seadused vene keeles)
Eesti Statistikaameti andmebaasid
Eesti Keele Instituut (Keelenõuanne, Keeleressursid)
Eesti Kirjandusmuuseumi andmebaasid
Eesti Kirjandusmuuseum
Friederich Reinhold Kreutzwaldi kodulehekülg.
Eesti kultuurilooline veeb
Eesti ajakirjanduse analüütiline bibliograafia
EEVA - Eesti vanema kirjanduse digitaalne tekstikogu
Keeleveeb (tasuta Interneti sõnastikud)
estonica
Narva kolledži raamatukogu

http://www.nlib.ee/raamatukogusonastik/
http://ems.elnet.ee/
https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal
http://tartu.ester.ee/
http://ise.elnet.ee/
http://dspace.utlib.ee/dspace
https://www.etis.ee/index.aspx
http://dea.nlib.ee/
http://digar.nlib.ee/digar/esileht
http://www.eesti.ee/est
https://www.riigiteataja.ee/
http://www.estlex.com/
http://www.stat.ee/tooted
http://www.estinst.ee/; http://portaal.eki.ee/
http://www.kirmus.ee/
http://www.kirmus.ee/erni/autor/

http://kreutzwald.kul.ee/

http://www2.kirmus.ee/biblioserver/

http://www.utlib.ee/ekollekt/eeva/index.php?lang=et&do=index
http://www.keeleveeb.ee/
http://www.estonica.org/en/
http://www.narva.ut.ee/ - kolledžist - struktuur ja inimesed - raamatukogu

   

 

 

 

Nimetus Kuupäev Loe edasi
Eesti kirjanduslugu kolis internetti 14.03.2011 http://www.tiigrihype.ee/?op=body&id=8&art=469
Valminud on teine osa saksa keele e-õppematerjalist „Kein problem“ 21.03.2011 http://www.tiigrihype.ee/?op=body&id=8&art=472
Harjumaa mõisad
Tagasi minevikku - erinevad vaatenurgad: Euroopa ja Baltimaad 20. sajandil
Multimeedialeksikon "Eesti muusika"
Klassitsism. Kunstiajaloo õppematerjal.
Euroopa Liit - uued võimalused
Elektroonilised töölehed 2. klassile
Eesti keele õigekiri
112 - Kaitse ennast, aita teist
Kustuti
Eesti esiajalugu
30.09.2011 http://www.koolielu.edu.ee/

 

BestIT