Taotlused ja avaldused blanketid

Uuendatud 01.02.2017
 

Taotluste vastuvõtmine I klassi õppima asumiseks
Alates 15.märtsist 2016 algab taotluste vastuvõtmine I klassi õppima asumiseks Narva Pähklimäe Gümnaasiumi.

Taotluste vastuvõtt 1. klassi toimub kooli kantseleis (2. korrusel) tööpäeviti kell 8.00-16.00.


I klassi arvelevõtmiseks esitavad vanemad (hooldajad) aadressil Pähklimäe 3, 20605 Narva
järgmised dokumendid:
1. taotluse (lisa 1);
2. lapse sünnitunnistuse koopia;
3. id-kaardi koopia, kui laps on Vene F. kodanik või määratlemata kodakondsusega isik;
4. dokumendi koopia, mis tõendab vanema isikut, kes kirjutas taotluse (pass või id-kaart);
5. 1 foto (õpilaspileti jaoks);
6. tervisekaardi (esitatakse juunis-augustis kooliõele)
7. koolivalmiduskaardi.

Info 356 9820

 

Vastuvõtu tingimused ja kord

Narva Pähklimäe Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord

Taotluste blanketid
Narva Pähklimäe Gümnaasiumi vastuvõtu taotlused
Taotlus dokumentide välja andmisele seoses üleminekuga


Avaldus-blanketi täitmise näidised
Avaldus õpilase koolist puudumise põhjuste selgitamiseks (päevad, üksikud tunnid).
Avaldus palvega lubada õpilasel puududa koolist (päevad, üksikud tunnid).


BestIT