Tööpakkumised

 


Narva Pähklimäe Gümnaasiumi tööpakkumine
2016/2017.õa on olemas järgmine vakantne koht:

ajaloo õpetaja (eesti keeles) – 13 tundi gümnaasiumiastmes

Keelenõuded:
Eesti keeles õpetamiseks on kohustuslik eesti keele oskus C1 tasemel või kõrgtasemel või tasemekoolitus eesti keeles.

Nõutav kvalifikatsioon:
kvalifikatsiooni vastavus HTM-i kehtestatud nõuetele (haridusministri 29.08.2013.a määrus nr 30 § 3).

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid:

CV, isikut tõendava dokumendi koopia, avaldus direktori nimele (eesti keeles), eesti keele tasemeeksami tunnistuse koopia, haridust ja teaduskraadi kinnitava dokumendi koopia, konkursist osavõtja poolt oluliseks peetavad muud materjalid (materjalide nimekiri esitada avalduses või avalduse lisana).
Dokumendid esitada gümnaasiumi kantseleisse tööpäeviti kella 8.00-st kuni 15.00-ni või saata tavapostiga (Narva Pähklimäe Gümnaasium, Pähklimäe 3, 20605, Narva) või e-posti teel aadressile direktor@pahklimae.edu.ee (märgusõnaga „Konkurss").

Lisainformatsioon:
tel 356 9829, tel 356 9839


 

Tööpakkumised EHIS 

 

 

BestIT