Uudised
Õppenõukogu koosoleku protokollid ja otsused
01.06.2017
Loe edasi

Seadusandlus: Haridus- ja teadusministri 23.08.2010.a määrus nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord"

  • Koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse korraldamine, analüüsimine ja hindamine ning kooli juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.
  • Õppenõukogu koosolek kutsutakse kokku vähemalt neli korda aastas.
  • Õppenõukogu koosolekust osavõtt on õppenõukogu liikmetele kohustuslik (pedagoogid). Koosolekule kutsutakse vajaduse korral õpilaste esindajaid, lapsevanemaid ja teisi isikuid.
  • Õppenõukogu otsuste täitmist korraldab ja kontrollib kooli direktor ning teavitab sellest järgmistel koosolekutel õppenõukogu.


Õppenõukogu koosoleku protokollid ja otsused

Õppenõukogu koosoleku protokollid ja otsused 2015/2016 õ.a

Õppenõukogu koosoleku protokollid ja otsused 2016/2017 õ.a

BestIT