otsi
Narva Pähklimäe Gümnaasium 75024357 http://www.pahklimae.edu.ee
Pähklimäe 3, 20605 Narva
Telefon: 356 9820, 581 74100, 585 18140 Faks: 356 9821
E-post: mail@pahklimae.edu.ee
EENet
Õpilasesindus

Uuendatud 12.09.2017


Õpilasesinduse koosseis 
Kooli õpilasesindus V-XII kl 2017.-2018. õa 

Õpilasesinduse tegevuse eesmärkideks on

  • õpilasühisuse vastutuse tõstmine koolikohustuste täitmisel ja õpilaste huvide ja seaduslike õiguste kaitse
  • abi koolielu organiseerimisel, kooli traditsioonide järgimine ja nende arendamine
  • õpilastevahelise ning õpetajate ja kooli juhtkonnaga viisaka suhtlemise ja korrektse käitumise kujundamine, probleemsete situatsioonide lahendamisele kaasaaitamine
  • koostöö teiste organisatsioonidega
  • eneserealiseerimise võimaluse andmine aktiivsetele õpilastele
  • kindlustada õpilasesinduse arengus järjepidevus


Õpilasesinduse plaan 2017/2018. õa
Õpilasomavalitsuse (ÕOV) tööplaan


Õpilasesinduse põhimäärus 

Õpilasesinduse koosoleku protokollid ja otsused

2016/2017. õa

2015/2016. õa

2014/2015. õa

2013/2014. õa

Kasuks
www.enl.ee

www.aken.enl.ee

www.noortekogud.ee

www.escu.ee

www.entk.ee

www.taninfo.ee/2010-5
www.noortek.ee

www.debate.ee/et

BestIT